I en rapport som ble presentert mandag av Oslo katolske bispedømme avvises påstandene om medlemsjuks. Ifølge rapporten, som er laget under ledelse av advokat Bjørn O. Øiulfstad, har Oslo katolske bispedømme per i dag rundt 130.000 bekreftede medlemmer.

I fjor fikk bispedømmet imidlertid statstilskudd for 120.000 medlemmer, 10.000 færre enn antallet medlemmer, ifølge rapporten.

— Ikke gjort noe ulovlig

— Bispedømmets oppfatning er at vi ikke har gjort noe ulovlig, sier fungerende administrativ leder Lisa Wade på en pressekonferanse mandag.

sz55d915.jpg

Den katolske kirken mener altså at de ikke har mottatt tilskudd for flere medlemmer enn det de i realiteten har hatt. Wade påpeker at det trolig finnes langt flere katolikker i Norge enn de som er registrert.

Wade sier videre at det er umulig å unngå feilregistreringer, men at Fylkesmannen må komme tilbake med sine vurderinger.

Siktet for medlemsjuks

Fylkesmannen har anmeldt Oslo katolske bispedømme for å ha registrert personer som selv ikke har meldt seg inn som nye medlemmer.

Oslo katolske bispedømme, biskop Bernt Eidsvig og økonomisjefen er siktet for grovt bedrageri og medlemsjuks. Det skal dreie seg om 50 millioner kroner og en praksis som har pågått over flere år.