Tilsynet mener avtalen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

— Samlet har NorgesGruppen og ICA høye markedsandeler nasjonalt, og de har i tillegg en særlig sterk posisjon i lokale markeder i deler av landet. Avtalen mellom de to kjedene gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine Meyer.