Dumpet fisk ulovlig

Ved en rutinekontroll fredag oppdaget kystvakskipet Ålesund at de to trålerne Ocean VII (nederlandsk) og Helen Mary (tysk) dumpet sild og makrell i norsk farvann. Rederiene bak de to båtene kan vente seg kraftige bøter.