Hamre villig til Monaco-tur

Atle Hamre tilbaud seg å levere pengar som skipsreiar Thor Christensen var pressa for, i Monaco etter krav frå utpressarane.