Nordmenn på flyttetopp

Nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre europeere. At Norge kommer høyt opp på flyttetoppen er overraskende, skriver forsker i Statistisk sentralbyrå Lars Østby.