Bevis, tvil og troverdighet

Jan Helge Andersens forklaring er aktoratets sterkeste kort i ankesaken. Forklaringen er også det eneste beviset aktoratet har mot Viggo Kristiansen.