Etterlyser flere vitner

Politiet i Stavanger etterlyser flere vitner i Tina-saken. Spesielt vitner som kan ha sett en enslig mann mellom Stavanger sentrum og Granholmen drapsnatten.