Godal med forslag om yrkessoldater

For første gang kan Norge få profesjonelle soldater til internasjonale oppdrag.