Flyansatte sliter

Man skulle tro at de som jobber om bord på flyene er vant til døgnvillheten og vet hva de skal gjøre.