Taper automatinntekter

De mange idrettslag og organisasjoner som er avhengige av automatinntekter, kan ikke regne med å få dekket tapet fra staten når inntektene blir mindre.