Sjokktall om dødelighet blant innvandrere

Barna til den første generasjonen innvandrere har langt større risiko for å dø enn norsk ungdom for øvrig. Dødeligheten blant eldre innvandrere er derimot lavere enn i resten av befolkningen.