Totalforbud mot kniver på norske fly

Luftfartsverket skjerper sikkerhetskravene på norske flyplasser og innfører totalforbud mot alle typer kniver.