Får ikke tid til forskning

Bare ni prosent av norske forskere mener de har gode vilkår for forskning. Mangel på sammenhengende tid er et stort problem.