Fjord-avklaring tidlegast i morgon

Styret i Fjord Seafood er i forhandlingar om ein strategisk allianse og/eller aksjeutviding.