Norden samles mot Sellafield

Miljøvernministrene i Norden vil sende en formell klage til Storbritannias statsminister Tony Blair om utslippene av radioaktive stoffer fra det kjernefysiske gjenvinningsanlegget Sellafield.