Justisdepartementet alarmert - gjer ingenting

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gong på gong alarmert Justisdepartementet om systemet for honorering av asyladvokatar. Men departementet har gjort lite eller ingenting. Nå reiser fylkesmannen saka på ny.