Vurderer instruks for fangesex

Den sentrale forvaltninga av Kriminalomsorga vil nå vurdere å lage retningsliner for handtering av saker som gjeld kjærleiks- og seksualforhold mellom tilsette og innsette i norske fengsel.