- Alle skoler burde ha sin egen imam

Rektor Jon Langemoen på Rommen skole i Oslo har ansatt en imam på skolen, og oppfordrer alle andre skoler til å gjøre det samme. Norsk Lærerlag er skeptisk.