Lange køer som følge av importforbudet

Tollerne vil stoppe så godt som alle som skal inn til Norge for å håndheve importforbudet mot kjøtt. Det vil skape lange køer ved grenseoverganger, flyplasser og ferjekaier.