Fengselsbetjenter krever tiltak

Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) mener at Justisdepartementet nå må føle ansvar for de ansattes sikkerhet i fengslene.