Leser dårligere etter seksårsreformen

Reform 97 har gjort elever i 3. klasse til dårligere lesere. Det viser en kartlegging Senter for leseforskning står bak.