Kollektivaksjonen mot Stortinget griper om seg

Hordalands-aksjonen for mer penger til kollektivtrafikken får oppslutning både fra Rogaland, Sør-Trøndelag og Akershus.