Flere asylsøkere til Norge

Kommunal- og regionaldepartementet har oppjustert prognosen for hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge i år fra 12.000 til 18.000.