Juseksperter uenige om Orderud-dommen

Meningene om domsslutningen i Orderudsaken er delte blant landets fremste eksperter på strafferett.