Revebjeller mot kreft

Stoffer fra revebjelle og oleander får kreftceller i laboratorieskåler til å begå selvmord.