Stater kan få ansvar for privat miljøsøl

EU-kommisjonen vil gjøre industriselskap økonomisk ansvarlige for forurensing. Stater vil få regningen i de tilfellene det ikke går an å trekke bestemte selskap til ansvar.