Bondeviks basis

Det ulmer i Kristelig Folkeparti. Dersom partiet alt har tatt ut hele gevinsten, kan regjeringssamarbeidet med Høyre bli vesentlig tyngre enn antatt.