Kirkekamp mot forskjells-Norge

Den norske kirke må komme seg ut på den politiske arena, og slåss mot forskjells-Norge.