- Glad det er overstått

Spionsiktede Stein Viksveen er glad avhørene av Stasi-offiserene er ferdig. Han kan ikke se at det nå skal være hevet over tvil at han er spionen "Lanze", selv om førstestatsadvokaten hevder det.