Institusjoner for rusmiddelvern i Hordaland

I Hordaland finnes det 5 institusjoner som behandler rusmisbukere, mens det ikke finnes noen i Sogn og Fjordane. Vi har laget et oversikt over institusjoner både i Hordaland og resten av landet.