- Slett håndverk

Dag Viljen Poleszynski er mannen statens kostholdseksperter kappes om å æreskjelle.