Kutter bevilgninger til krisesentre

Krisesentrene får likevel ikke ekstra bevilgninger slik de ble lovet av Stortinget før jul. Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) sier det ikke er satt av penger.