Norsk godkjenning av livsfarlige skip

Det Norske Veritas har inspisert og godkjent flere av de 66 skipene EU kaller «svært farlige» og som er svartelistet.