Eldre lærere mest spesialiserte

Eldre lærere er typisk mer spesialiserte i sine fag enn yngre lærere.