Utdeling av statlige kondomer

Økningen av kjønns-sykdomer og stadig mer ubeskyttet sex blant unge bekymrer Statens helsetilsyn.