Mer til offentlig velferd

Om 50 år er antall åttiåringer her til lands fordoblet. Åtte prosent av befolkningen vil da være minst åtti år. Antall arbeidstakere bak hver pensjonist reduseres fra 2,6 i dag til 1,7.