Vanskelig å redde strandet hval

Det blir ingen enkel operasjon å trekke den strandede hvalen på Kolnes ved Sola ut i havet, sier førsteamanuensis Egil Ole Øen ved Norges veterinærhøgskole.