"Kjenner gufset av kraftsosialistene"

Uten at Statoil blir delprivatisert og får overta mer av statskassens egne eierandeler på sokkelen, vil selskapet være en meget beskjeden butikk om 10 - 15 år.