Justisdepartementet gransker Ungdom Mot Vold

Justisdepartementet skal granske virksomheten til Ungdom Mot Vold etter at flere samfunnstopper feilaktig er oppført som styremedlemmer i en pengesøknad til departementet.