Forsvaret gir bort hermetikk

Forsvaret har for mye hermetikk på lager. Nå skal mye gis bort til humanitære organisasjoner.