• LESELYST: Elever på Storhaug skole i Stavanger får leseopplæring. Men hvor mange elever i Oslo trenger særskilt norskopplæring? FOTO: JAN TORE GLENJEN, STAVANGER AFTENBLAD (arkiv)

«Seks av ti barn (kan) ikke norsk når de starter på skolen»