Vekk med statskirken

Venstre vil avskaffe statskirken, grunnlovfeste retten til asyl og tillate dobbelt statsborgerskap