Vil ha frivillig politikorps

Høyre vil gi kommunene langt mer makt. Nå foreslår de også å opprette et kommunalt politikorps med frivillige.