Folk drikker mindre øl

Bryggerinæringen har hatt en dyster start på året.