- Sviktar universitet og høgskolar

Aukingane i det nye budsjettet er ikkje nok til å kome tilbake dit dei var før kutta i fjor, seier rektor Sigurd Grønmo ved Universitetet i Bergen.