Syke etter tsunami-spray

Nordmenn som var med på å identifisere de døde etter tsunamikatastrofen i Sør-Asia har fått sykdomsproblemer