Pappa synes seks uker er nok

Robert Gjedrem (30) fra Stavanger gjør som halvparten av alle norske fedre, og tar ikke ut mer enn de seks ukene fedrekvoten gir ham.