- Alle må ta ny svinevaksine

Den første dosen vaksine mot svineinfluensa er ikke nok, sier Folkehelseinstituttet.