• LØFTER: USAs utenriksminister Hillary Clinton lovet støtte til klimatiltak i fattige land i København torsdag, men ville ikke si hvor mye landet vil bidra med. Likevel er mange positive til USAs utspill. Spørsmålet om finansiering av klimatiltak er et av få hvor det er tegn til positiv utvikling på klimamøtet. FOTO: SCANPIX

Clinton rokker fastlåste klimaforhandlinger

Med løfter om støtte til u-landene høyner USA sin innsats idet klimaspillet nærmer seg slutten i København.