Solid resultat for Posten Norge

Posten Norge la fram et solid resultat for første kvartal 2007 mandag. Selskapet hadde et resultat før skatt på 841 millioner kroner.